Expert PRO

Abonament rekrutacyjny szyty na miarę Twoich potrzeb,
sam zdecyduj, które opcje chcesz mieć w pakiecie.

Dzięki ekspertom, którzy pracują z nami oferujemy szereg rozwiązań:

Rekrutacja
Audyt kompetencyjny
Diagnoza potencjału
Zarządzanie talentami
Audyt organizacyjny, reorganizacja struktur
Badanie zaangażowania pracowników
Reorganizacja systemu wynagrodzeń
Implementacja procesów i procedur HR
Projektowanie i wdrażanie ocen okresowych

Rekrutacja specjalistyczna skutecznie i efektywnie za rozsądną cenę

Sam zdecyduj, które opcje chcesz mieć w pakiecie:

• analiza potrzeb zatrudnienia
• stworzenie profilu kandydata
• przygotowanie ogłoszenia
• dobór kanałów dotarcia
• umieszczenie ogłoszenia w serwisach internetowych przez 10 dni
• zbiór i wstępna selekcja aplikacji
• wstępny wywiad z kandydatem
• raport z wywiadu
• udział w rekrutacji bezpośredniej kandydatów
• informacja zwrotna dla kandydatów
• raport z przebiegu procesu rekrutacji z wnioskami
• zebranie referencji od byłych pracodawców + raport