Koronawiurs a prawa pracowników i pracodawców – co warto wiedzieć

Koronawiurs a prawo pracy

Ograniczenia w podróżowaniu, zamknięte szkoły, muzea, galerie handlowe i restauracje. Koronawirus zmienia życie na całym świecie. W Polsce 8 marca zaczęła obowiązywać ustawa w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących koronawiursa. Tak zwana specustawa wprowadziła zmiany dotyczące między innymi pracowników i pracodawców. Jakie uprawnienia i obowiązki mają pracodawcy oraz pracownicy w obliczu wzrastającego zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Czy pracodawca może zlecić pracownikowi pracę zdalną?

Zgodnie z zapisami specustawy pracodawca w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 „może polecić pracownikowi wykonywanie, przez cały czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”.

Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną poza biurem w okresie dwutygodniowej kwarantanny?

Pracodawca może zaproponować pracownikowi objętemu kwarantanną pracę zdalną, ale nie może narzucić takiego rozwiązania.

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu?

Pracodawca może jedynie zasugerować pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Natomiast w przypadku urlopu zaległego, który powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku, pracodawca może skierować pracownika na zaległy urlop, nawet wówczas, gdy pracownik nie wyraża na to zgody.

Czy pracownikowi objętemu kwarantanną przysługuje wynagrodzenie?

Pracownikowi, który zgodnie z decyzją państwowego inspektora sanitarnego został poddany kwarantannie przysługuje wynagrodzenie chorobowe a następnie zasiłek chorobowy.

Czy zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy również zakładów pracy zatrudniających więcej niż 50 pracowników?

Zakłady pracy nie mają charakteru zgromadzeń, więc te przepisy ich nie obowiązują.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i na jak długo?

Zgodnie ze specustawą ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Czy jeżeli po upływie 14 dni szkoły nadal będą zamknięte wypłacanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie przedłużone?

Zgodnie z deklaracją Prezesa Rady Ministrów jeżeli zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.

 


Przeczytaj również: Najważniejsze informacje na temat koronawiursa

Wróć do sekcji > BLOG