Skutki Brexitu. Powrót pracowników na polski rynek pracy?

Skutki brexitu dla rynku pracy

Po grudniowej wygranej partii konserwatystów w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii kwestia Brexitu była już praktycznie przesądzona. Choć do końca trwały rozmowy, wiadomo było, że akceptacja projektu wyjścia z Unii Europejskiej przez Izbę Gmin będzie oznaczało faktyczny Brexit. W toku rozmów ważyły się warunki na jakich Wielka Brytania miała opuścić Wspólnotę, a warianty określane „twardym” lub „miękkim” Brexitem analizowane były przez instytucje rządowe i pozarządowe oraz analityków, a obserwowane przez miliony mieszkańców i pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii.

1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo przestało być członkiem Wspólnoty. Formalnie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2020 o północy czasu środkowoeuropejskiego.

Choć przyjęte w styczniu 2020 roku porozumienie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zapobiegło czarnemu scenariuszowi, w którym mogłoby to nastąpić bez żadnych uzgodnień w sferze gospodarczej i społecznej, to proces nadal nie jest w pełni przewidywalny. To, co najbardziej przykuwa uwagę, to odpowiedź na pytanie czy Polska będzie jednym z rynków najsilniej dotkniętych negatywnymi skutkami nowego stanu gospodarczego.

Jedną z dotkliwszych konsekwencji Brexitu będzie zlikwidowanie na Wyspach obowiązującego do tej pory swobodnego przepływu osób. Może to znacząco ograniczyć dostęp do rynku pracy tym, którzy chcą szukać zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Skutkiem tego istnieje także całkiem spore prawdopodobieństwo powrotu części imigrantów zarobkowych do krajów ojczystych – dotyczy to również polskich pracowników.

Skutki Brexitu będą dość restrykcyjne dla europejskich rynków. Zgodnie z zawartymi przez brytyjski parlament umowami, obywatele Unii Europejskiej muszą do końca 2020 roku uzyskać status osoby osiedlonej lub przynajmniej rozpocząć starania o jego otrzymanie. Jeśli tego nie uczynią, nie będą mogli legalnie zarabiać na terenie Zjednoczonego Królestwa, wynajmować tam mieszkania czy też pobierać przysługujących do tej pory zasiłków socjalnych. Pogorszenie warunków może więc skutkować masowymi powrotami polskich pracowników, dla których nieopłacalna stanie się migracja do Wielkiej Brytanii.

Według oficjalnych danych rządowych na terenie Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej przebywa obecnie około miliona polskich obywateli. Większość osób pojechała tam w celu poszukiwania “lepszego jutra”, jednak życie na Wyspach może się teraz okazać nieopłacalne pod względem ekonomicznym. W związku z niepewną sytuacją pobrexitową wielu rodaków zastanawia się nad powrotem do kraju. W efekcie po 2021 roku najprawdopodobniej zanotujemy duży ruch na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników jest obecnie udręką dla przedsiębiorców – powracający z emigracji wyszkoleni, perfekcyjnie znający język Polacy mogą znacząco zmienić obecną sytuację gospodarczą kraju.

Aby przewidzieć możliwe warianty wydarzeń, należy rozpatrywać skutki Brexitu nie tylko w kontekście relacji pomiędzy brytyjskim a polskim rynkiem pracy – ale także szerokich powiązań obu krajów na arenie międzynarodowej. Zarówno kwestie gospodarcze jak i społeczne związane ze skutkami Brexitu bez wątpienia zmienią dotychczas znany nam obraz względnej równowagi. Na do niedawna dobrze już rozpoznanym brytyjskim rynku pracy nastąpią istotne zmiany, a te w konsekwencji przyniosą nieuchronne zmiany także w rzeczywistości polskich firm i pracowników.

 


Przeczytaj również: Outsourcing pracowniczy – korzyści dla firm
Poznaj naszą ofertę dla pracodawców – sprawdź Strefę pracodawcy w Personal Expert