Expert PRO

Abonament rekrutacyjny szyty na miarę Twoich potrzeb,
sam zdecyduj, które opcje chcesz mieć w pakiecie.

Dzięki ekspertom, którzy pracują z nami oferujemy szereg rozwiązań:

Rekrutacja,
Audyt kompetencyjny
Diagnoza potencjału
Zarządzanie talentami
Audyt organizacyjny, reorganizacja struktur
Badanie zaangażowania pracowników
Reorganizacja systemu wynagrodzeń
Implementacja procesów i procedur HR
Projektowanie i wdrażanie ocen okresowych

Rekrutacja specjalistyczna skutecznie i efektywnie za rozsądną cenę

Sam zdecyduj, które opcje chcesz mieć w pakiecie:

analiza potrzeb zatrudnienia
stworzenie profilu kandydata
przygotowanie ogłoszenia
dobór kanałów dotarcia
 umieszczenie ogłoszenia w serwisach internetowych przez 10 dni
zbiór i wstępna selekcja aplikacji
wstępny wywiad z kandydatem
raport z wywiadu
udział w rekrutacji bezpośredniej kandydatów
informacja zwrotna dla kandydatów
raport z przebiegu procesu rekrutacji z wnioskami
zebranie referencji od byłych pracodawców + raport